Hanke
Investointihanke - 295533

Kaluston uusiminen

Euran Raiku ry

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vuokrattavan kaluston uusiminen (penkit, teltta). Hankinnat toteutetaan Euran Raikun omana työnä alihankkijoita apuna käyttäen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295533

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt