Hanke
Kehittämishanke - 101745

Kannattava metsänomistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.10.2019 - 17.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Puun lisääntyvä kysyntä edellyttää aktiivista metsäomaisuuden käyttöä. Metsän omistuksen luontainen kehitys, ikääntyminen, metsistä vieraantuminen, passivoivat omistusrakenteet ja tilojen pirstoutuminen ovat uhkana metsätalouden toimivuudelle. Metsätalous kaipaa uusia, omasta tahdostaan metsänomistajiksi ryhtyviä metsänomistajia. Kannattava metsänomistus -hanke kouluttaa metsätilan omistajanvaihdoksen ja metsänomistamisen talousasioita.Tavoitteena on, että uskallus ryhtyä metsänomistajaksi ja metsänomistamisen taloudellinen kannattavuus lisääntyisivät. Hankkeessa järjestetään koulutusta luentoina ja webinaareina. Hankkeessa tuotetaan myös koulutusmateriaalia itsenäiseen opiskeluun. Kannattava metsänomistus -koulutushanke kouluttaa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson metsänomistajia ja metsänomistamisen parissa työskenteleviä toimijoita kolmella aihealueella. Nämä ovat: 1. Aktiivinen ja yrittäjämäinen metsänomistus 2. Metsien omistusrakenne 3. Metsien tilarakenne

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

101745

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

17.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu metsätalousalalle (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt