Hanke
Investointihanke - 266357

Kannuksen Kyläverkko 2

Osuuskunta Keskikaista

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valokuituverkko Kannuksen Polvikosken alueelle. Rakennettava verkko mahdollistaa laajakaistaliittymien rakentamisen alueen kiinteistöille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266357

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt