Hanke
Kehittämishanke - 294318

Kansainvälinen Toholampi: Lampin siirtolaisuus

Pajamäen talomuseon kannatusyhdistys ry

- 30.10.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa toholampilainen siirtolaisuus ja sen vaikutukset sekä koota aineistosta julkinen jatkuvasti päivittyvä digitaalinen tietokanta. Hankkeella nostetaan erityisesti nuorempien polvien tietoisuuteen Toholammin laajat kansainväliset suhteet siirtolaisuuden kautta ja luodaan perusta niiden virvoittamiselle sekä hyödyntämiselle jatkohankkeissa. Pitäjä on Suomen voimakkain siirtolaiskunta, paikkakunnalta on lähtenyt kaukosiirtolaisia viimeisimmän 150 vuoden aikana asukaslukuun suhteutettuna eniten. Siirtolaisuudella ja paluumuutolla on ollut suuri vaikutus Toholammin yhteiskunnalliseen ja elinkeinoelämään. Hankkeessa selvitetään myös sitä. Käytännössä hankkeeseen palkataan työntekijä, joka yhteistyössä paikallisten talkoolaisten kanssa kerää siirtolaisuustietoa pitäjältä, käy läpi jo olemassa olevia siirtolaisuusarkistoja sekä muokkaa ja tallentaa aineistot luotavaan tietokantaan. Esimerkiksi Pajamäen perinnekeskuksessa on runsaasti siirtolaisuuteen liittyvää materiaalia: mm. henkilöhistorioita ja elämäntarinoita. Tavoitteena on kerätä tietoa myös varsinaisten siirtolaisten jälkipolvista ja ottaa nuoret mukaan selvitystyöhön

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294318

Loppumispäivämäärä

30.10.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt