Hanke
Kehittämishanke - 64267

Kansainvälisyys tutuksi nuorille

Keurusseudun Partiolaiset r.y.

19.01.2018 - 13.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kansainvälisyys tutuksi nuorille - hanke on esiselvityshanke, jonka aikana kartoitetaan nuorten toiveita ja tarpeita nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa halutaan aktivoida nuoria ja selvittää, minkälaista tekemistä ja toimintaa nuoret itse kaipaisivat, kun tarjolla olisi mahdollisuus kansainväliseen toimintaan ja rajat ylittävään yhdessä tekemiseen yhteistyössä virolaisten toimijoiden kanssa. Esiselvityshankkeessa selvitetään, mitä virolaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava yhteinen, nuorille suunnattu hanke voisi voisi pitää sisällään. Hankkeen tavoitteena on luoda suunnitelma ja valmiudet kansainväliselle projektille, jossa saadaan nuorille lisää aitoja sosiaalisia kontakteja maiden rajojen yli. Hankkeen aikana tavoitetaan ja sitoutetaan nuoret ja muut yhteistyökumppanit hanketta seuraavaan kansainväliseen projektiin. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä oppimista toisesta kulttuurista molemmin puolin, kielten oppimista, uusien asioiden, taitojen, harrastusten kokemista ja oppimista sekä uusien verkostojen syntymistä. Esiselvityshankkeen tuloksena voidaan hakea kansainvälistä hanketta yhdessä virolaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa järjestetään nuorille suunnattu tapahtuma- ja toimintapäivä, käydään muiden toimijoiden järjestämissä, nuorille tarkoitetuissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä kierretään kouluissa. Kutsutaan myös koolle muita nuorten parissa toimivia tahoja. Hankkeessa tehdään kaksi tutustumismatkaa Viroon ja kutsutaan virolaiset tutustumaan Keurusseutuun. Hanke on avoin kaikille lapsille ja nuorille. Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan erityisesti n. 10-16 vuotiaille, mutta hankkeeseen osallistuu myös tätä vanhempia nuoria mm. ohjaajina. Hankkeen pääasiallisena toiminta-alueena on Keuruu lähialueineen. Hallinnoijana ja toteuttajana on Keurusseudun partiolaiset, ja hankkeeseen palkataan osa-aikainen työntekijä. Hankkeen kesto on 6kk toteutusajalla 19.1.2018 - 31.8.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

64267

Aloituspäivämäärä

19.01.2018

Loppumispäivämäärä

13.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt