Hanke
Kehittämishanke - 283610

KantriLuonto

Kajaanin kaupunki

- 30.07.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kainuulaiset luonnontuotteisiin pohjautuvat elintarvikealan-, luontoperustaisten palvelujen- ja luonnontuotealan yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat ja alan toimijaorganisaatiot. Rohkaista ja tukea uusien luonnontuotteisiin pohjautuvien elintarvikealan, luontoperustaisten palvelujen ja luonnontuotealan yritysten syntymistä. Lisätä ymmärrystä tuotteiden valmistus-, tuotteistus- ja laatuprosesseissa, jotka auttavat osallistujia kehittämään osaamista ja taitoja uusien asiakaslähtöisten palveluiden ja tuotteiden synnyttämiseksi. Edistää innovaatioita, joka voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää alueen taloudellista kehitystä. Auttaa yrityksiä laajentamaan markkinoitaan ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia verkoston kautta. Tarjotaan asiantuntijaohjausta, valmennusta, työpajoja ja tilaisuuksia uusien palveluiden ja tuotteiden syntymisen tueksi ja yrittäjyyden kehittämiseksi ja kotimaan- ja ulkomaanopintomatkoja osallistujien verkostoitumiseksi ja uusien käytäntöjen oppimiseksi. Välitetään valtakunnallisista verkostoista ajankohtaista tietoa. Mahdollistetaan osallistuminen tapahtumiin, joissa yrittäjät voivat tuoda esille omia tuotteitaan ja palvelujaan.   On syntynyt uusia luonnontuotteisiin pohjautuvia elintarvikealan-, luontoperustaisten palvelujen- ja luonnontuotealan yrityksiä, palveluja ja tuotteita. Osaaminen on lisääntynyt ja on myönnetty uusia laatusertifikaatteja. Yrittäjät saaneet oppia muiden alueiden menestyvien yritysten parhaista käytänteistä, joka parhaimmillaan synnyttää uusia ideoita ja näkökulmia omalle liiketoiminnalle. Yrityksille syntynyt yritysryhmähankkeita ja haettu erilaisia rahoituksia toiminnan kehittämisen tueksi. Yritykset verkostoituneet yli toimialarajojen. On syntynyt uusia yhteistyökumppanuuksia ja tarvetta palveluille. Kainuulainen yritys on kilpailukykyinen, tuo uusia tuotteita ja palveluja rohkeasti esiin valtakunnallisesti ja vientituotteena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

283610

Loppumispäivämäärä

30.07.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt