Hanke
Kehittämishanke - 257608

KantriVoima – Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin

Kajaanin kaupunki

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hakija ja hallinnoija: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto (KAO). Hanketta toteutetaan KAO:n luonnonvara-alan yksiköstä käsin. Rahoittajat: Kainuun ELY -keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (MSR), koulutushankkeet / Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille Kokonaiskustannukset: 399 545 euroa Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2026 Toteutusalue: Kainuu Kohderyhmä: Kainuulaiset maaseutuyrittäjät ja metsänomistajat Hyödynsaajat: Kainuulaiset maaseutuyrittäjät ja metsänomistajat, em. alojen opiskelijat, alueen asukkaat, hankkeen hallinnoija Tavoite: Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä ja tuoda yrittäjien tietoon tuorein tieto alan innovaatioista koulutusten avulla. Määrällisinä tavoitteena ovat 374 opiskelijaa ja 770 opiskelijatyöpäivää (á 8 h, yht. 2992 h). Toimenpiteet: Järjestetään lyhytkestoista täydennyskoulutusta kainuulaisille maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille. Hanke järjestää koulutuskokonaisuuksia, jotka lisäävät yrittäjien osaamista sekä uudistavat elinkeinoja. Koulutusteemoja ovat: Maidon- ja lihantuotanto, Puutarhatuotanto ja avomaan viljely, Luomu, Maatilan spv, omistajanvaihdos ja talous, Mehiläistarhaus, Metsien monikäyttö sekä Uusiutuva energia Tulokset: Yrittäjien osaaminen lisääntyy, yritysten liiketoiminta kehittyy, uusia tuotantotapoja ja resurssitehokkaita toimintoja otetaan käyttöön. Vaikutukset: Toimialan osaaminen ja innovatiivisuus lisääntyy. Vaikutus näkyy positiivisesti Kainuun aluekehityksessä ja työllisyydessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257608

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt