Hanke
Kehittämishanke - 264136

KAPU – Kattavammat pyöräilyverkostot ja palvelut yhteistyöllä

Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands förbund

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

KAPU – Kattavammat pyöräilyverkostot ja palvelut yhteistyöllä -hanke kehittää pyörämatkailun ja arkipyöräilyn verkostoja sekä palveluita Varsinais-Suomessa. Hankkeen toteuttajat ovat Valonia/Varsinais-Suomen liitto ja Turun ammattikorkeakoulu. Mukana ovat lisäksi Naantali ja Masku sekä yhteistyökumppanina kansallinen Pyörämatkailukeskus. Hankeaika on 1.1.2024-31.12.2026. Toteutusalueena on Varsinais-Suomi, kunnista erityisesti Naantali, Masku, Mynämäki, Kustavi ja Parainen. Hankkeen tavoitteena tunnistaa ja välittää tieto pyörämatkailijoiden ja arkipyöräilijöiden matkojen keskeisimmistä kehittämistarpeista kunnille, yrityksille ja pyörämatkailun ja -liikenteen kehittäjille. Hankkeessa arvioidaan kohdekuntien alueella kulkevia pääpyöräreittejä pyörämatkailijan näkökulmasta testiryhmien avulla. Hankkeessa kehitetään ja innovoidaan pyörämatkailijoiden tarpeet huomioivia palvelumalleja ja tehdään mukana oleville kunnille kehittämisehdotuksia ja autetaan kuntia hakemaan hankerahoitusta. Tavoitteena on myös lisätä Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen hyödyntämistä. Hankkeessa tuodaan yhteen paikallisia palveluntarjoajia, maanomistajia ja kuntien edustajia. Maakunnalliseen keskusteluun nostetaan ajankohtaisia teemoja kuten liikenteen liityntäpisteet saavutettavuuden parantajina, yksityisten ja julkisten tienpitäjien yhteistyöllä kattavammat pyöräilyverkostot, pyörämatkailijan logististen palveluiden kehittämistarpeet ja pyörämatkailukauden pidentämisen mahdollisuudet. Hankkeen kohderyhmiä ovat kunnat ja kunnissa toimivat yritykset ja kolmannen sektorin toimijat sekä alueelliset matkailuorganisaatiot ja kehittäjät. Hyödynsaajina hankkeessa ovat matkailijat ja etenkin pyörämatkailijat, kuntalaiset, kunnat, paikalliset yrittäjät, matkailuorganisaatiot, alueelliset kehittäjät ja joukkoliikennetoimijat. Yrityksille ja muille maaseudun palveluntuottajille hanke tuottaa selkeää ja kokemuspohjaista tietoa pyörämatkailijan tarpeista liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264136

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt