Hanke
Kehittämishanke - 84637

Kartanot kiitoon

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

31.03.2019 - 28.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on neljän maaseutumatkailuyrityksen yritysryhmähanke, jossa hallinnoijana toimii Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä. Hankkeessa mukana olevat maaseutumatkailuyritykset ovat tehneet yhteistyötä yli 15 vuotta. Hankkeessa mukana olevat yritykset kehittävät ja uudistavat toimintaansa mahdollisuuksien mukaan yritysryhmänä. Yritykset toteuttavat hankkeessa yhteismarkkinointia ja lisäävät osaamistaan yhteisen koulutuksen ja opintomatkojen avulla. Yritykset kehittävät ja tuotteistavat palvelujaan siten, että ne tukevat kunkin yrityksen toiminnan kehittymistä, mutta muodostavat myös toisiaan tukevia ja täydentäviä palvelukokonaisuuksia, jotka mahdollistavat yritysten yhteismarkkinoinnin muodostettavat yritysryhmäkohtaisen brandin avulla. Kun kunkin yrityksen kilpailukyky paranee lisääntyy samalla yritysryhmän kilpailukyky kokonaisuutena. Hankkeelle palkataan osa-aikainen projektipäällikkö, joka on lähtökohtaisesti markkinoinnin ja/tai matkailutuotteiden kehittämisen asiantuntija. Yritykset ja projektipäällikkö hakevat tuekseen ostopalveluina hankittavia asiantuntijapalveluita ja koulutusta, jotka toteutetaan kaikille yritysryhmässä mukana oleville yrityksille yhteisesti, mutta joiltakin osin myös yrityskohtaisesti. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankeaika on 1.4.2019-31.4.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84637

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

28.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt