Hanke
Kehittämishanke - 294552

Kase ESSI – selvityshanke energian varastoinnista (energy storage systems)

Lestijärven kunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kase ESSI –selvityshankkeessa selvitetään energian varastoinnin mahdollisuuksia Kaustisen seutukunnan alueella. Selvitettäviä osa-alueita ovat seudun läpi kulkeva logistiikka, sähkö- ja kaukolämpöverkot sekä mahdolliset suuret energiavarastot kantaverkon yhteydessä. Hankkeen tuloksena syntyy käsitys sähköisen logistiikan tulevaisuuden mahdollisuuksista, verkostoja energian varastoinnin alan toimijoiden kesken, näkymiä investoinneista sekä tietopaketti energian varastoinnista. Lisäksi hankkeeseen liittyen on keskusteltu ammattikorkeakoulujen kanssa hankkeen yhteydessä rinnakkain tehtävistä 1-3 opinnäytetyötä aiheeseen liittyen. Opinnäytetyöntekijä(t) toimivat itsenäisesti, mutta ovat vuorovaikutuksessa hankkeen ohjaus-/seurantaryhmän ja hankehenkilöstön kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294552

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastoselvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt