Hanke
Kehittämishanke - 12729

Kasku – Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 04.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kasku on maaseudun luonto- ja kulttuurilähtöisten virkistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen aktivointiin tähtäävä hanke, joka vastaa Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyrittäjien tarpeisiin tuote- ja palveluideoiden kehittämisessä ja verkostoitumisessa. Hankkeen tavoitteena on kulttuurisisältöjen ja luontoelämyksien sekä hyvinvoinnin ja ekologisuuden hyödyntäminen osana liiketoimintaa. Hankkeessa kokeillaan uudenlaista yhteistyömallia maaseudun pienyritysten ja oppilaitoksen välillä, jossa jalostetaan yritysten keskinäistä yhteistyötä lisääviä tuote- ja palveluideoita. Konseptien kehittämisessä käytetään palvelumuotoilun menetelmiä keskittyen esimerkiksi teemapohjaiseen ja paikalliseen tarjontaan ja alhaisen sesongin kysynnän lisäämiseen. Hanke edistää yrittäjien palvelumuotoilun osaamista ja verkostoitumista eri toimijoiden kesken.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

12729

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

04.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt