Hanke
Kehittämishanke - 29606

KASVI-Taito Kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushanke

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

30.09.2016 - 16.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

KASVI-Taito kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on kehittää kasvintuotantotilojen pellon käyttöä ja strategista osaamista. Hankkeessa kehitetään toimijoiden osaamista sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Lisäksi edistetään paikallista, alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista. Viljelyn kehittäminen parantaa myös tilojen kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja edesauttaa koko elinkeinon elinvoimaisuutta. Hakkeessa etsitään ratkaisuja tuottoisampaan kasvinviljelyyn ympäristöä tukevalla tavalla. Hankkeen alussa tiloille toteutetaan alkukartoitus, jonka perusteella heidät ohjataan oikeaan täydennyskoulutusryhmään. Täydennyskoulutusta tarjotaan kolmen eri tason ryhmille: Uuden kehittäjille, edistyneille ja viljelytiedon päivittäjille - valittujen teemojen mukaisesti. Täydennyskoulutukseen liittyy myös kansallisia ja kansainvälisiä opintomatkoja. Hanke kohdistuu pohjoissavolaisille maatiloille. Se toteutetaan yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016-31.5.2019

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29606

Aloituspäivämäärä

30.09.2016

Loppumispäivämäärä

16.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt