Hanke
Kehittämishanke - 193537

Kasvua viennistä jälleenmyyntiä kehittämällä

Kehitys-Parkki Oy

31.03.2022 - 12.04.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kasvua viennistä jälleenmyyntiä kehittämällä -yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä selkeiden vientimyynnin toimintatapojen kehittämisessä, jälleenmyynnin organisoimisessa sekä jälleenmyyjien tukemisessa. Tavoitteena on myös hankkia kontakteja vientimarkkinoilla toimiviin potentiaalisiin asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin, kuten jälleenmyyjiin, agentteihin tai edustajiin ja pidemmällä tähtäimellä saada aikaan yritystoiminnan ja viennin kasvua alueen yrityksille sekä avata yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä. Yhteisinä toimenpiteinä toteutetaan valmennukset jälleenmyyntiverkoston rakentamiseen sekä kansainvälisille messuille valmistautumiseen. Kehittämistä syvennetään yrityskohtaisesti osioilla: Jälleenmyyntiverkoston rakentaminen, Kansainvälisille messuille valmistautuminen, Digimarkkinoinnin tuki messuille -suunnitelma ja Kansainvälisten messujen jälkitoimenpiteet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193537

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

12.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt