Hanke
Kehittämishanke - 49486

Kasvua Viennistä Ruokaprovinssiin

Into Seinäjoki Oy

13.08.2017 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kasvua Viennistä Ruokaprovinssiin -hankkeen tavoitteena on saada aikaan yritystoiminnan ja viennin kasvua eteläpohjalaisille elintarvikeyrityksille. Hankkeessa mukana olevat yritykset aikovat aloittaa tai ovat jo pienimuotoisesti aloitelleet kansainvälistä liiketoimintaa. Hankkeessa yritykset saavat konkreettista asiantuntija-apua liiketoimintansa laajentamiseksi hallitusti ulkomaan markkinoille. Hanke toteutetaan osittain koko ryhmälle sopivina yhteisinä valmennuksina ja osittain yrityskohtaisina asiantuntijapalveluina. Hanketta hallinnoi Into Seinäjoki Oy ja sitä toteutetaan aikavälillä 14.8.2017 -31.5.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49486

Aloituspäivämäärä

13.08.2017

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt