Hanke
Yritysryhmähanke - 290372

Kasvulla menestykseen -yritysryhmä

Perhon Kehitysyhtiö Oy

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankeen tavoitteena on kehittää yritysten johtamista ja organisaation toimivuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille ammattimaisen johtamisen toimintatapoja, järjestelmiä ja prosesseja. Lisäksi kannattavan toiminnan ja kasvun mahdollisuuksien löytäminen ja sen esteiden poistaminen on keskeinen tavoite. Hankkeen toteutustapana on työpajatyöskentelyt, joissa avataan, perehdytään ja kehitetään valikoituneita aihekokonaisuuksia valmentajien ohjatessa toimintaa. Yritysryhmähankkeeseen osallistuvien viiden yrityksen lisäksi työpajoissa on mukana kaksi kumppaniorganisaatiota, joiden roolina hankkeessa on toimia mentorina ja verkostoitumisen vahvistajana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290372

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Yritysryhmähanke

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmähanke nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan edistämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt