Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 300378

Katiskoiden hankinta

Inarijärven kala

26.05.2024 - 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan 20 kpl Sompio katiskoja Inarijärven ahvenen kalastukseen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

300378

Aloituspäivämäärä

26.05.2024

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt