Hanke
Kehittämishanke - 28879

Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen -hanke

Vantaan kaupunki

01.08.2016 - 07.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Katrinebergin kartano on 1800-luvun taitteessa rakennettu kartano Vantaan Seutulassa, mikä muodostaa ainutlaatuisen, kulttuurihistoriallisesti merkittävän maisemallisen kokonaisuuden. Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen ¿hankkeella uinuva kartano herää uuteen loistoon palvelemaan 2010-luvun kuntayhteisön tarpeita. Katrinebergin kartano on tuleva Vantaan kaupungin asukastila. Toiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Sen tavoitteita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hankeen myötä Katrinebergistä kehittyy yhdessä tekemisen ja uusien innovaatioiden alusta; tekemisen, oppimisen ja kokemuksien paikka; portti paikallisyhteisöön ja asukkaisiin; polku vahvempaan luontosuhteeseen. Lisäksi toiminnan käynnistäminen luo mahdollisuuden monitoimijaisen yhteistyön tutkimus- ja kehitystyölle. Katrinebergin toimintamalli perustuu monitoimijaiseen verkostoyhteistyöhön. Hankkeen tehtävänä on toimijaverkoston rakentaminen, toimijoiden toimintaedellytyksien luominen ja monipuolisen toiminnan aikaansaaminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus noudattavat avoimuuden ja kuntalaislähtöisyyden periaatteita. Katrinebergin toteuttamisesta vastaa Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut. Kuntalaispalvelujen vankka kokemus, osaaminen ja asiantuntemus luovat hyvät edellytykset hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28879

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt