Hanke
Kehittämishanke - 102550

Katson maalaismaisemaa (Kama)

Helsingin Yliopisto

31.07.2019 - 14.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun maisemakuva on muuttunut voimakkaasti viimeisen sadan vuoden aikana. Muutos on ollut erityisen nopea viime sotien jälkeen eikä hidastumisen merkkejä näy. Nämä muutokset koskevat sekä luonnonympäristöä että rakennettua ympäristöä. Maisemat ja niihin kiinnittyvät muistot ovat asukkaiden kotiseutukokemuksen avaintekijöitä. Niillä on ratkaiseva merkitys asukkaiden viihtymiselle.Maisema muuttuu vääjäämättä, mutta onko sen pakko muuttua hallitsemattomasti? Voisiko muutos olla maiseman kotiseutuarvoja säilyttävä? Enemmän mahdollistava kuin hajottava? Voidaanko puhua kulttuurisesti kestävästä tai perinteitä kunnioittavasta maisemanhallinnasta? Katson maalaismaisemaa -hankkeessa Teuvaa tarkastellaan kokemuksellisen kotiseututeorian kehyksessä ympäristön estetiikan näkökulmasta. Ihmisen elinympäristö koostuu monista esteettisistä yksityiskohdista, jotka yhdessä muodostavat esteettisen ympäristön. Yksityiskohtien ei tarvitse olla yleisesti kauniina pidettyjä: esteettisyys on kaikkea sitä, mitä näemme, kuulemme, haistamme, maistamme. Yleisesti saatetaan puhua jonkin paikan ¿tunnelmasta¿, ¿hengestä¿ jne. Hankkeessa kerätään etnografinen kotiseutuaineisto järjestämällä vähintään 10 kotiseututyöpajaa, ja laaditaan maisemanmuutoskuvaus sekä tulkintaraportti teuvalaisten kotiseututoimijoiden käyttöön. Lähtökohtana on ajatus siitä, että jokaisella on oma, tapahtumiin ja paikkoihin kiinnittynyt kotiseutukuvansa, joka merkitsee eri ihmisille erilaisia asioita. Lähellä toisiaan elävien ihmisten maisemakokemukset ovat kuitenkin usein samansuuntaisia. Siksi voidaan puhua myös alueellisesta kotiseudusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102550

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

14.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt