Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 290100

Kattelussaaren kalankäsittelykonttihanke 2024-2027

Kattelussaaren yht.vesialueiden osakaskunta

31.08.2024 - 30.12.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kattelussaaren kalankäsittelykonttihankkeen tarkoituksena on hankkia uudenlainen kalankäsittelykontti sekä kunnostaa osakaskunnan vanhan jäähileaseman jäähilekone, sosiaalitilat, kylmälaitteet, sähköt (aurinkosähköjärjestelmä) ja (jäte)vesijärjestelmä. Uudelle kalankäsittelykontille haetaan ympäristöluvat ja laitostunnus. Pienmuotoisen sisävesikalastuksen kalankäsittely tapahtuu tällä hetkellä usein vielä kotitiloissa. Tämän uuden kalankäsittelynkontin konsepti lisää kalastajien välistä yhteistyötä, parantaa sisävesikalatuotteiden laatua ja jäljitettävyyttä sekä kehittää uusia toimintatapoja. Hanke lisäisi myös vajaasti hyödynnettyjen kalalajien (särkikalat, ahven, hauki, made) ja rapujen käyttöä. Eteläisellä-Saimaalla sijaitseva Kattelussaaren osakaskunnan vesialue (10182 ha) on kalataloudellisesti katsottuna merkittävä alue, osoituksena kaupallisen kalastuksen säilyminen elinkeinona sekä alueen voimakas kotitarve- ja virkistyskalastus. Osakaskunnan alueella toimii viisi I-luokan kaupallista kalastajaa ja ravustajaa sekä noin 8 II luokan kaupallista kalastajaa. Osakaskunta haluaa edistää paikallisen järvikalan käyttöä ja hyödyntämistä sekä saatavuutta. Tavoite on säilyttää tulevaisuudessa kaupallinen kalastus elinkeinona sekä kehittää alueen yhteistyötä kalastajien kesken. Kattelussaaren osakaskunnan vuonna 1990 rakennetut Tullisalmen jäähileaseman kalankäsittelytilat ja koneet ovat olleet kovassa käytössä. Tilat ovat vanhentuneet ja tarvitsevat pikaisesti uudistusta ja peruskorjausta. Asia on käsitelty Kattelussaaren ok:n vuosikokouksessa 2021, 2022 ja 2023. Kokouksissa oltiin yksimielisiä uuden kalankäsittelykonttikonseptin tarpeellisuudesta ja arvioitiin, että sitä voisi hyödyntää tulevaisuudessa noin 14 kaupallista kalastajaa sekä innoittaa uusia kaupallisia kalastajia aloittamaan. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2024 - 31.12.2027.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

290100

Aloituspäivämäärä

31.08.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalasatamat ja purkupaikat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt