Hanke
Kehittämishanke - 259042

Kauhava Clean Energy – Kestävä tulevaisuus

Kauhavan kaupunki

- 27.02.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maailma on muuttunut nopeasti viime vuosikymmeninä ja yksi tärkeimmistä muutoksista on ollut ympäristötietoisuuden kasvu sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä on noussut esiin tarve siirtyä pois fossiilisista polttoaineista ja kehittää uusiutuvaa energiaa. Kauhavalla ei ole paikallista uusiutuvan energian tuotantoa juurikaan ja lähinnä vain tuulivoimaa. Maataloudessa käytetään jonkin verran biokaasutuotannon sivutuotetta lannoitteena. Kauhava Clean Energy – Kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteina on: - Edistää uusiutuvan energian käyttöä kaupungissa tutkimalla erilaisten uusiutuvien energialähteiden teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä näkökohtia. Saadaan selville uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuudet paikalliselle teollisuudelle ja maataloudelle sekä ympäröivälle yhteisölle - Tunnistaa potentiaaliset tuotantoalueet. Löydetään jatkokehityksen pohjaksi vähintään neljä potentiaalista uusiutuvan energian tuotantoaluetta, joilla tuotanto voitaisiin tulevaisuudessa aloittaa - Aktivoida paikallisia yrityksiä ja maatiloja hyödyntämään uusiutuvan energian antamia mahdollisuuksia. Saada paikallisia yrityksia pohtimaan mahdollisuuksiaan uusiutuvan energian käytössä, tuottamisessa tai laitevalmistuksessa. Hankkeella on positiivinen vaikutus paikalliseen elinvoimaan ja ympäristöön, sillä pitkällä aikavälillä uusiutuvan energian tuotanto auttaa Kauhavan kaupunkia ja elinkeinotoimintaa säästämään energiakustannuksissa. Lisäksi uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa uusia työpaikkoja ja houkuttelee uusia investointeja alueelle. Kauhavan kaupungin elinkeinotoiminta siten monipuolistuu ja yritysten kilpailukyky vahvistuu. Hankkeen hallinnoija on Kauhavan kaupunki ja kohderyhmä on yritykset ja maatilat, jotka suunnittelevat uusiutuvan energian hyödyntämistä. Hankkeen kestoaika on 28.2.2026 saakka.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259042

Loppumispäivämäärä

27.02.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastotiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt