Hanke
Investointihanke - 290841

Kaukosen vesihuolto-osuuskunnan digikarttahanke

Kaukosen Vesihuolto-osuuskunta

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kaukosen Vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston digikartan laajennus (attribuuttilaulun päivitys ja QField tiedonkeruu järjestelmän lisäys). Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Hankkeessa valmistuu vesiosuuskunnalle verkoston hallintajärjestelmä huoltoon ja ylläpitoon. Hankkeesta hyötyvät osuuskunnan toiminta-alueen asiakkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290841

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt