Hanke
Kehittämishanke - 268890

Kaunislehto 2.0: Talomuseon vetovoiman vahvistaminen

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

- 29.04.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kaunislehdon talomuseo on vetovoimainen ja näyttävä miljöö Hyrynsalmessa, jossa luonnonympäristöön on koottu merkittävästi vanhoja hirsirakennuksia sekä esineistöä. Kaunislehto on Hyrynsalmen kunnan omistama ja hallinnoima museoalue. Kaunislehdon talomuseo on ollut avoinna kesäkuukausina ilman pääsymaksua. Tavoitteena on mahdollistaa, että Kaunislehdon museon on entistä toimivampi ja tunnetumpi matkailukohde ja sen kehittymistä vetovoimaiseksi matkailukohteeksi on edesautettu. Tavoitteena on myös, että Kaunislehto toimisi jatkossa myös paikallisten tapaamispaikkana, jossa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Hankkeessa kehitetään alueen toimintaa ja tunnettavuutta, jotta kävijämäärät alueella kasvavat. Kehittämishankkeen myötä alueen toimijat pystyvät kehittämään omaa toimintaansa hyödyntämällä Kaunislehdon talomuseon erilaisia mahdollisuuksia niin markkinoinnissaan kuin uusien toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee vastuullisen matkailun periaatteita erityisesti sosio-kulttuurisesta & taloudellisesta näkökulmasta. Tavoitteena on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Hanke tukee paikalliskulttuurin ja kulttuurihistorian näkyvyyttä pyrkien tukemaan paikallista yrittäjyyttä, tavoitteena työllistää paikallisia Kaunislehdon toiminnassa. Lähtökohtaisesti toiminnan aiheuttama hiilijalanjälki pyritään eri keinoin pitämään mahdollisimman pienenä. Tuloksena Kaunislehdon talomuseon toiminnallisuuden mahdollisuudet monipuolistuvat, löydettävyys ja saavutettavuus helpottuvat, ja sen seurauksena museoalueen kannattavuus kasvaa. Museoalue tuottaa tulevaisuudessa elämyksiä kuntalaisille, lähialueen asukkaille ja matkailijoille, jonka myötä tunnettavuus ja käyttöaste kasvavat. Hanke tuottaa alueellisille toimijoille uutta tietoa, jota he voivat hyödyntää omassa toiminnassaan jatkossa. Kaunislehto palvelee myös kyläyhteisöä entistä paremmin sen tuottaessa elämyksiä matkailijoiden lisäksi myös paikallisille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268890

Loppumispäivämäärä

29.04.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt