Hanke
Kehittämishanke - 211579

Kaunissaaren kehittämis- ja kunnostamishanke

Eurajoen kunta

31.10.2022 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on säilyttää ja elävöittää paikallista kulttuurihistoriaa, tuoda esille Eurajoen merellistä kulttuuriperintöä ja vahvistaa paikallisidentiteettiä, luoda elämyksiä ja hyvinvointia sekä lisätä Kaunissaaren kävijämääriä kestävästi. Hankkeessa laaditaan Kaunissaaren hoito- ja virkistyskäyttösuunnitelma ja parannetaan saaren palvelurakenteita, jotta kävijämäärää voi kestävästi kasvaa. Vahvistetaan ja kestävöidään reitistö sekä toteutetaan viitoitus ja kartat, kunnostetaan taukopaikat, valmistetaan kohdeopasteet ja ohjeet, merkitään maihinnousupaikat ja valmistetaan kulttuuripolun sisältö. Hankkeen pääkohderyhmät ovat kuntalaiset, matkailijat ja veneilijät. Tulevaisuudessa on tavoitteena lisätyn todellisuuden ja monimediaisuuden keinoin elävöittää kohdetta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

211579

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt