Hanke
Paikallinen kehittäminen - 268986

Kaupallisten kalastajien vesillepääsyn edistäminen

Päijänne-Leader ry

14.11.2023 - 30.01.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen ideana on luoda hyvä keskusteluyhteys vesialueen omistajien, eli lähinnä osakaskuntien, ja kaupallisten kalastajien välille. Tämä on tärkeää, sillä usein ongelmien taustalla on se, ettei kaupallisten kalastajien toimintatapoja ja vaikutuksia kalakantoihin tunneta. Tällöin luvat jätetään myöntämättä ”varmuuden vuoksi”. Keskusteluyhteys luodaan alueellisten keskustelutilaisuuksien kautta, ja osallistumalla osakaskuntien kokouksiin. Tarkoituksena on parantaa elinkeinokalatalouden edellytyksiä Sisä-Suomen Kalaleaderin toiminta-alueella. Pääpaino selvityksessä on kaupallisen kalastuksen vesillepääsyn helpottamisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

268986

Aloituspäivämäärä

14.11.2023

Loppumispäivämäärä

30.01.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

  • VESIALUEENOMISTAJA! Käy vastaamassa kaupalliseen kalastukseen ja lupien myöntämiseen liittyvään KYSELYYN (8.5.2024).
  • Hankkeen ESITTELY (6.2.2024).
  • Julkaisuvapaa ja vapaasti jaettava TIEDOTE hankkeesta (23.1.2024).

Kaupallisten kalastajien vesillepääsyn edistäminen – Yhteistyössä kohti kestävää kalataloutta

Pyydetylle kotimaiselle lähikalalle löytyy kysyntää ja monissa Suomen järvissä on runsaasti vajaasti hyödynnettyjä kalavaroja. Kaupalliset kalastajat ikääntyvät, eikä uusia jatkajia tahdo löytyä. Pullonkaulana monella alueella on myös kalastuslupien saaminen. Uudella hankkeella pyritään lisäämään vesialueen omistajien ja kaupallisten kalastajien vuoropuhelua sekä parantamaan elinkeinokalatalouden edellytyksiä.

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi alkuvuodesta rahoitusta hankkeelle, jonka tavoitteena on luoda hyvä keskusteluyhteys vesialueen omistajien, eli lähinnä osakaskuntien, ja kaupallisten kalastajien välille. Tämä on tärkeää, sillä usein ongelmien taustalla on se, ettei kaupallisten kalastajien toimintatapoja ja vaikutuksia kalakantoihin tunneta. On myös tapauksia, joissa kalastajien toiminta ei ole vastannut vesialueen omistajien myöntämien lupien ehtoja. Vuoropuhelu onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta väärinkäsityksiltä ja ongelmilta vältytään.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat mm. toimijoiden haastattelut, keskustelutilaisuuksien järjestäminen alueen vesialueen omistajille sekä totuudenmukaisen tiedon jakaminen ja epäluulojen karsiminen alasta. Kaupallisen kalastuksen kehittäminen voi olla avainasemassa paitsi kalakantojen säilyttämisessä myös alueen taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Tavoitteena on luoda yhteistyömalli, jossa kaikkien osapuolten intressit otetaan huomioon ja jossa edistetään vastuullista kalastusta.

”Kaupallisella kalastuksella on oma merkitys alueen elinvoimalle ja työpaikkojen luomiselle, mutta kestävällä kalastuksella voidaan parantaa myös vedenlaatua ja kalakantojen rakennetta”, kertoo hankkeen koordinaattori Janne Niemimäki Päijänne-Leader ry:stä.

Hanke tuo esiin kaupallisen kalastuksen monia hyötyjä. Esimerkiksi kalastuksen lisääntyminen voi auttaa ylläpitämään terveitä kalakantoja ja vesistöjen biodiversiteettiä. Se voi myös tuoda lisätuloja ja työpaikkoja alueelle, mikä vahvistaa paikallista taloutta. Lisäksi kestävä kalastus edistää vesistöjen hyvinvointia, mikä on tärkeää sekä ekologisesta että virkistyskäytön näkökulmasta.

Hankkeen toiminta kattaa koko Sisä-Suomen Kalaleaderin toiminta-alueen, eli Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnat sekä Kouvolan, Pertunmaan ja Kuhmoisten kunnat. Ensimmäiset toimenpiteet on kuitenkin tarkoitus keskittää Vesijärven pohjoispuolelle, Ruotsalaiselle sekä Konnivedelle.

”Tarkoituksena on kuulla vesialueen omistajien näkemyksiä ja kokemuksia aiheesta, pitkäjänteisellä työllä ja avoimella keskustelulla pyrimme avaamaan parempia mahdollisuuksia kaupalliselle kalastukselle näillä alueilla”, Niemimäki tiivistää.

Sisä-Suomen Kalaleader on myöntänyt Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston paikallisen kehittämisen tukea hankkeelle.

 

Hankkeen yhteyshenkilöt