Hanke
Kehittämishanke - 86490

Kautta rantain

Ruoveden 4H-yhdistys r.y.

28.02.2019 - 03.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kautta rantain -kehittämishankkeen päätavoitteena on lisätä nuorten sosiaalista pääomaa Ruovedellä metsä- ja luontokasvatuksen kautta, ympäristön, yhteisöllisyyden sekä vapaa-ajan osallisuuden ja aktiivisuuden avulla. Ruoveden 4H-yhdistys yhdistää hankkeessa ennakkoluulottomasti nuorten sosiaalisen pääoman kehittämisessä erilaisia harrastustoiminnan muotoja, metsä- ja luontokasvatusta, pelillisyyttä ja uutta teknologiaa. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Ruoveden nuoret. Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan uusia nuorisotyön toimintamalleja joita voidaan hyödyntää laajasti hankkeen jälkeen myös muilla paikkakunnilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

86490

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

03.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt