Hanke
Kehittämishanke - 60544

KäyläGo, Käylän kylän kehittämishanke

Käylän seudun maamiesseura ry

31.01.2018 - 30.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

KäyläGo on Käylän kylän kehittämishanke, jota hallinnoi Käylän seudun maamiesseura. Kehittämishankkeen sisältö on koottu kylän kehittämistarpeiden mukaan, johon sisältyy Käylän vetovoimaisuuden lisääminen, digiosaamisen vahvistaminen sekä kartoittaminen kylätalon potentiaalista monipalvelukeskuksena. Konkreettisina toimenpiteinä hankkeessa järjestetään kaikkia kyläläisiä sekä vapaa-ajan asukkaita osallistavia tapahtumia, digipalveluiden kokeilupäiviä, käynnistetään digikummitoimintaa, selvitetään kylätalon potentiaali monipalvelukeskuksena; mitä toimintoja kylätalolle tarvitaan ja mitkä olisi mahdollista vakinaistaa: testipäiviä eri teemoista, päivitetään kyläsuunnitelma sekä tehdään kylälle yhtenäinen markkinointisuunnitelma. Tuloksena on entistä vetovoimaisempi Käylän kylä, jossa järjestetään toimintaa ja palveluita kaikenikäisille. Käylä nähdään paikkana, johon myös lapsiperheet haluavat muuttaa. Digimahdollisuudet ovat otettu käyttöön ja hyviä käytänteitä jaetaan myös muille kiinnostuneille kylille. Kyläsuunnitelma on päivitetty ja kylällä on yhtenäinen brändi, -Kuusamossa käyvät matkailijat haluavat tutustua pohjoiseen Käylän kylään. Käylän verkostot ovat laajat ja sitä kautta Käylä kulkee aina ajan hermolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

60544

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt