Hanke
Investointihanke - 292515

Käyttöön

Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Käyttöön-hankkeen pienhankinnat mahdollistavat olemassa olevien yhteisten tilojen hyödyntämistä yhteisölliseen toimintaan, kerhojen ja tapahtumien toteuttamiseksi. Pienhankkeella toteutettavilla investoinneilla parannetaan ikäihmisten asumismukavuutta ja asumisen turvallisuutta. Hyödynsaajia ovat eri tapahtumien toteuttajat, kuten kerhojen vetäjät, ystäväpalvelu toiminta ja Perhon seurakunta ja kunnassa toimivat muut yhdistykset. Tapahtumien ja viriketoiminnan kautta myös yhdistyksen asukkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

292515

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt