Hanke
Investointihanke - 290033

Käyttövesijärjestelmän kunnostus

Luoteis-Juvan Erä ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nykyisen porakaivon veden laadun kanssa on ollut pitkään ongelmia. Käytössä on suodattimet mitkä eivät ole riittävät. Tilojen käyttö on hankalaa koska juomavesi on tuotava kohteeseen mukana, siksi päädyttiin vesijärjestelmän kunnostamiseen. Tiloja käyttävät myös Luoteis-Juvan Maa -ja Kotitalousseura sekä kyläläiset. Hankkeella pyritään luomaan nuorille käyttökelpoinen toimintaympäristö yhdistystoiminnassa. Kunnostuksen jälkeen tilojen käyttö helpottuu ja kyläyhteisön hyvinvointi paranee sekä veden kuljetuksesta aiheutuneet päästöt vähenevät merkittävästi. Tarjouksien ja kyselyiden jälkeen päädyimme toteuttamaan hankkeen porakaivon pesun Lokapalvelu Siilillä ja pumpun sekä suodatinjärjestelmän asennukset Juvan Lvi -ja Sähkötyöllä. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana Juvalla yhdistyksen tiloissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290033

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt