Hanke
Investointihanke - 291876

KeKaKan tulospalveluvälineiden hankinta

Keski-Karjalan Rasti ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja Keski-Karjalan Rasti ry. Keski-Karjalan Rasti ry:n kuntorasti- ja kilpailutoiminnan tulospalvelun sekä suunnistuskarttojen maastotyön kehittämiseksi hankitaan maastokelpoiset tabletit varusteineen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

291876

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt