Hanke
Kehittämishanke - 295571

Kelkkailijoiden Kemijärvi

Kemijärven Kehitys Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kelkkailu on tärkeä ja suosittu harrastus paikallisille. Kelkkailun suunnitelmallisesta kehittämisestä on puhuttu pitkään ja nyt Kemijärven Vapaa-ajan kelkkailijat nostivat tarpeen esille. Hankkeen tavoitteena edistää kelkkaharrastuksen turvallisuutta sekä edistää paikallisten harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena syntyy kelkkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma sisältää reittien turvallisuuteen liittyvän osion 1., jossa vaaranpaikat luetellaan, sekä niiden korjaus/muutostarpeiden ehdotukset, osiossa 2. selvitetään pistoreittien tarve kelkkaillen saavutettavien palvelujen äärelle ja näiden sijainti ehdotukset, osiossa 3 tarkastellaan eniten käytössä olevien kelkkareittisovelluksien tiedot ja näiden korjausehdotukset ja lisäykset sekä osiossa 4. selvitetään sähkökelkkojen latauspaikat, sekä ehdotukset kohdista joille ne sähköisen kelkkailun mahdollistamiseksi ovat välttämättömiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja kelkkailusta kiinnostuneet kemijärveläiset. Ja välillisesti kelkkailua harrastavat matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295571

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt