Hanke
Investointihanke - 294426

Kello-Aatsingin osakaskunnan vesistökunnostus- ja hoitokalastushanke 2024–2026.

Kello - Aatsingin osakaskunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kello-Aatsingin osakaskunta on toteuttamassa vesistökunnostushanketta Aatsingin vesialueella vuosien 2024–2026 aikana. Hanke on osa vuonna 2022 käynnistynyttä hankekokonaisuutta - Aatsingin vesistöalueen virkistyskäytöllinen ja kalataloudellinen kunnostus 2023–2033. Osakaskunta vastaa ja toteuttaa vaiheen 2, nimellä; Kello-Aatsingin osakaskunnan vesistökunnostus- ja hoitokalastushanke 2024–2026. Aatsinginjärvien ja -joen vesi- ja rantakasvusto on rehevöitynyt ja kasvanut niin laajaksi, että se haittaa veneilyä. Kalastossa vähempiarvoiset särki- ja ahvenkannat ovat runsastuneet ja kääpiöityneet liian tiheiden kantojen takia. Vesikasvuston niitto ja hoitokalastus ovat tarpeellisia toimia. Hankkeen investointiosiossa (1.5. – 31.12.2024) osakaskunta hankkii vesikasvien niittoon soveltuvan järeän kaislanniittokoneen, kaislojen keräilyyn tarkoitetun kaislaharvan sekä em. kaluston käyttämiseen soveltuvan alumiinirunkoisen veneen, moottorin ja kuljetustrailerin. Hoitokalastukseen liittyen osakaskunta tekee ja investoi kahteenkymmeneen (20) hoitokalastuskatiskaan. Investoinnin peruste, oman vesikasvienniittokaluston hankkimiseen, on palveluna ostettavan niiton huomattava kalleus, etenkin kun niitot on toistettava kolmena peräkkäisenä vuotena, pysyvämmän tuloksen aikaansaamiseksi. Osakaskunnalla on vesikasvien niittotarvetta myös tulevina vuosina, kun laajempi hankekokonaisuus etenee järvialueen ylä- ja alapuolisiin vesistöihin. Tavoitteenahan on koko Aatsingin vesistöalueen virkistyskäytöllinen ja kalataloudellinen kunnostus kymmenen vuoden aikana (2023–2033). Katiskojen osalta investoinnin peruste on alkukesiin liittyvä yhteinen hoitokalastusponnistus osakaskunnan toimesta. Hoitokalastukseen liittyy myös pauneteilla tapahtuva hoitopyynti. Investoinnit toteutetaan alkukesästä 2024, jotta vesikasvien niitot järvien välisillä salmialuilla sekä jokisuistossa (niittotarve yht. 2 ha) saadaan käyntiin heinä-elokuun vaihteessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294426

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnonvarainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt