Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 7462

Kempeleen kierrätyskeskus

Kempeleen kunta

01.09.2015 - 23.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kempeleen Kierrätyskeskus. Ajatus Kempeleen kunnan omasta kierrätyskeskuksesta lähti kuntalaisaloitteen pohjalta. Hankkeen avulla remontoidaan Pirilän alueella sijaitseva entinen vihannesvarasto pysyvään kierrätystoimintaan soveltuvaksi. Remontti toteutetaan soveltuvin osin omana työnä, tarjoten myös sitä kautta työllistymismahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille. Toiminnassa hyödynnetään Oulun seudun ammattiopiston logistiikan koulutusohjelmaa kuljetusten järjestämisessä, tarjoten opiskelijoille tärkeitä käytännön työssäoppimispaikkoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kempeleen ja Oulun eteläisten kuntien asukkaat. Hankkeen päätyttyä Kierrätyskeskus jatkaa pysyvänä toimintana siisteissä ja turvallisissa tiloissa mahdollistaen: - kierrätyksen lähipalveluna kempeleläisille ja lähikuntien asukkaille - kestävän kehityksen toimintamallin juurtumisen pysyväksi osaksi arkea - materiaalin vastaanoton, kunnostamisen ja kierrättämisen - poistetun kaluston kunnostamiseen ja kierrättämiseen - käärepaperin toimittamisen kukkakauppojen tarpeisiin - kunnan kaataman puutavaran työstämisen polttopuiksi ja tarjoamisen myyntiin Hankkeen avulla uusitaan: vesikate, ikkunat, ovet ja seinäpinnat. Hankerahoitus käytetään palkkoihin, materiaaleihin, rakennustelineiden ja -laitteiden vuokriin, sekä kalustoon ja kuljetuksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

7462

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

23.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt