Hanke
Investointihanke - 257541

Kerhotalon vesikaton uusiminen ja yläpohjan lisäeristys

Suomen Punainen Risti Kurikan osasto

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen sisältö - Vesikatteen uusiminen - Yläpohjan lisäeristys - Kattoturvatuotteiden uusiminen ja katemateriaalin vaihdosta johtuva täydentäminen - Sadevesikourujen ja syöksytorvien uusiminen Hanke toteutetaan, sillä alkuperäisen huopakatteen tekninen käyttöikä on ylittynyt. Ajoissa tehdyllä korjauksella estetään vuotovahinkojen syntyminen ja vältetään kalliit korjauskustannukset. Yläpohjan lisäeristyksellä parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta, joka tukee yhdistyksen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja suojaa yläpohjan rakenteita lämpövuodoista syntyvien kondenssiveden aiheuttamilta vaurioilta. Osaston jäsenissä on monen alan osaajia, mutta kattorakenteiden uusiminen on työturvallisuuden ja takuuasioiden vuoksi jätettävä ammattilaisille. Oman työn osuudeksi on suunniteltu vain vain urakoitsijan kanssa sovittavin menetelmin ja materiaalein sovittava otsa- ja räystäslautojen pintakäsittely. Toimitilat turvaavat SPR Kurikan osaston toiminnan, joka ennen omien toimitilojen hankintaa kärsi pitkään soveltuvien toimitilojen puutteesta. Toimivat tilojen ansiosta on voitu tukea ja myös jatkossa turvata paikallista ja alueellista turvallisuus ja varautumistyötä järjestämällä perinteisten toimintamuotojen lisäksi uusia palvelutoimintoja, kuten ruoka-avun järjestäminen, maahanmuuttajien kotouttamista tukevien tapaamisten järjestämiset, terveyspistetoiminta, neulekahvila ja miesten keskustelupiiri. Toimitiloissa kokoontuvat ja järjestävät koulutuksia aktiivisesti myös monet muut yhdistykset, joten tilojen käyttöaste on korkea.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257541

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt