Hanke
Kehittämishanke - 170924

Keski-Karjalan kylien tarinat

Rääkkylän kunta

31.08.2021 - 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kerätään talteen kylien tarinoita, kuvia ja filmejä. Aineistojen kerääminen on tärkeää alueen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Kunnissa asuvilla ihmisillä, varsinkin ikäihmisillä, on paljon eri tarinoita, kuvia ja filmejä, jotka on hyvä kerätä vielä heidän elinaikanaan talteen. Tarinat ja muut tallenteet taltioidaan kansainvälisen Dublin Core-formaatin mukaisesti, ja ovat näin käytössä tulevaisuudessa. Tallenteet sijaitsevat fyysisesti Keski-Karjalan kuntien kirjastoissa. Digitoitujen aineistojen esille tuominen on mahdollista esimerkiksi kuntien ja kyläyhdistysten kotisivujen kautta. Aineistoa voidaan hyödyntää tutkimuksissa, opetuksessa ja muissa kulttuuriin liittyvissä toiminnoissa. Tarinoita ja tallenteita voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi toteuttamalla kyläkävelyjä, teatteriesityksiä ja muita vastaavia tuotoksia eri toimijoiden, kuten kylillä toimivien yhdistysten, järjestöjen ja yritysten kautta, vain mielikuvitus on rajana. Nykypäivän menetelmillä kerätään ja tallennetaan arvokasta paikallista kulttuurihistoriallista tietoa jotta sitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

170924

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt