Hanke
Kehittämishanke - 28974

Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2016 - 03.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on Keski-Pohjanmaan maakunnan puunkorjuun infrastruktuurin kehittäminen. Hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. seuraavat: * Puuvirtaselvitys maakunnan puuvirroista teollisuuden jo päätettyjen investointien jälkeen * Keski-Pohjanmaan nykyisten ja potentiaalisten aines- ja energiapuuterminaalien ja puskurivarastoalueiden selvittäminen * Ennustelaskelman laatiminen puutavarakuljetusmäärien potentiaalista alempiasteisen tiestön pääreiteillä seuraavalle 5-10 vuoden ajanjaksolle. Laskelman tavoitteena on helpottaa tiestön kunnossapidon suunnittelua. * Aiemmin digitoimattomien piennarteiden digitointi metsävarakartoille * Käytännönläheisen oppaan laatiminen puutavaran puskurivarastojen ja terminaalien perustamiseen * Tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa terminaalitoimintoja, kuitupuun kuljetuksia ja tehdasvastaanottoa kehittämällä puutavara-auton kuormainvaaka / paino-otantamittausta. Hankkeen toteuttajat ovat Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Metsäkeskus on hankkeen hallinnoija.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28974

Aloituspäivämäärä

01.10.2016

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt