Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 58771

Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon

Metsähallitus

31.12.2017 - 08.08.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maailmalla ja Suomessa on käynnissä ennen näkemätön luontomatkailun ja kansallispuistosuosion kausi. Keski-Suomen kansallispuistojen käyntimäärät ovat selvässä kasvussa, samoin luontomatkailuyrittäjien kiinnostus kansallispuistoihin tukeutuvaa yritystoimintaa kohtaan. Luontoliikunnan muodoista erityisesti maastopyöräily, polkujuoksu ja melonta kasvattavat tällä hetkellä harrastajamääriään. Retkeilevät lapsiperheet, seniorit sekä muut erityisliikkujat, ovat puistojen tärkeitä käyttäjäryhmiä jo nyt. Nämä kaikki harrastajaryhmät ovat potentiaalisia myös luontomatkailuyrittäjyyden näkökulmasta. Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon -hankkeen tavoitteena on nostaa kansallispuistojen palvelurakenteiden ja reittien laatu ja palvelukyky kansainvälisten matkailijoiden, luontomatkailuyritysten, kasvavien käyntimäärien ja uusien käyttäjäryhmien edellyttämälle tasolle. Kansallispuistojen reittejä ja palvelurakenteita kehitetään kunkin kansallispuiston erityispiirteet ja vetovoimatekijät huomioiden. Isojärvelle ja Leivonmäelle rakennetaan mm. uudet maastopyöräilyreitit ja laajennetaan sekä uudistetaan taukopaikkojen palvelurakenteita vastaamaan kasvanutta kysyntää. Molempien puistojen reitistöjen viitoitukset uudistetaan ja Isojärven polkuverkostosta muodostetaan tuotteistamisen mahdollistavia eripituisia rengasreittejä. Pyhä-Häkin reittejä kehitetään vastaamaan kansainvälisten matkailijoiden tarpeita. Salamajärvellä parannetaan vaellus-, lintu- ja metsäpeuramatkailun toimintaedellytyksiä sekä lisätään Koirasalmen esteettömiä palveluita. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan aikavälillä1.1.2018 - 30.6.2020. Hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki kansallispuistojen käyttäjäryhmät paikallisista asukkaista matkailijoihin ja luontomatkailuyrittäjiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58771

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

08.08.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt