Hanke
Kehittämishanke - 16667

KeSmo – Keski-Suomen muotoilun aktivointihanke

Suomen Muotoilusäätiö sr

01.03.2016 - 17.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

KeSmo -on Keski-Suomen maaseudun muotoilun tiedotus- ja aktivointihanke. Hanke toteutetaan vuosina 2016 -2018. KeSmo -projektin tavoitteena on informoida yrityksiä asiakas- ja käyttäjälähtöisen muotoilun hyödyistä; yrityksen tuotekehityksessä, kilpailukyvyssä, kansainvälistymisessä, verkostoitumisessa sekä kestävän kehityksen osaamisessa. 1. Tiedotetaan alueen yritykset muotoilun mahdollisuuksista ja hyödyistä. 2. Aktivoidaan yritysten muotoiluosaamista -> vahvistaa ja monipuolistaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 3. Lisätään yritysten asiakas- ja käyttäjälähtöistä muotoiluymmärrystä -> kilpailukyvyn parantaminen, uusien tuotteiden, palveluiden ja menetelmien kehittäminen. 4. Tiedotetaan yrityksille uudenlaisista toimintamalleista ja yhteistyömahdollisuuksista verkostomaisen toimintamallin avulla. Muotoilun tiedotus- ja aktivointitilaisuudet toteutetaan paikkakuntakohtaisina teematilaisuuksina Keski-Suomen maaseudulla. Tilaisuuksissa muotoilun eri osa-alueiden asiantuntijat kertovat käytännön esimerkkien avulla (yrityscaset) , miten asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotekehitys ja muotoilu luo uusia mahdollisuuksia yrityksen tuotekehitykseen ja yrityksen kilpailukykyyn.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16667

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

17.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt