Hanke
Kehittämishanke - 259864

Kestävä keskisuomalainen maatila

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.05.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kestävä keskisuomalainen maatila -hanke toimii tieteellisen tiedon, innovaatioiden ja digitalisaation jalkauttajana maatilayrittäjille. Hankkeen tavoitteena on kehittää keskisuomalaisten maatilayrittäjien tietämystä ja osaamista laaja-alaisesti ruuantuotannon kestävyyteen ja vastuullisuuteen vaikuttavissa kokonaisuuksissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa keskisuomalaisen maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä kehittää sen uudistumiskykyisyyttä. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät erityisesti kotieläintuotannon älyosaamiseen, uudistuvaan viljelyyn ja pellon käytön monipuolistamiseen sekä maatilojen johtamis-, talous- sekä hankintaosaamisen lisäämiseen. Tärkeä osa on myös maatilojen yhteistyön kehittäminen ja maatilayrittäjien työhyvinvoinnin huomioiminen. Hankkeessa toteutetaan tiedonvälitystä monipuolisesti infotilaisuuksien, webinaarien, pellonpiennar- ja navettapäivien, yritysvierailujen sekä sähköisten materiaalien ja julkaisujen avulla. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset maatilayrittäjät ja maatilayrittäjäksi aikovat sekä maatilayritysten työntekijät. Toisena kohderyhmänä ovat maatilayrittäjien sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Hyödynsaajina ovat keskisuomalaiset maatilayrittäjät, maatilojen työntekijät ja välillisesti alkutuotteita jalostavat yritykset ja yhteiskunta. Hanke toteutetaan Keski-Suomen alueella 1.4.2024-31.5.2026. Hankkeen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti ja ProAgria Keski-Suomi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259864

Loppumispäivämäärä

30.05.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt