Hanke
Kehittämishanke - 128052

Kestävät kasvinsuojeluratkaisut ja monimuotoisuuden edistäminen kasvistuotannossa (KASVIS)

Luonnonvarakeskus

31.03.2020 - 04.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kasvisten kulutuksen odotetaan lisääntyvän, mikä luo laajentumismahdollisuuksia kotimaiselle vi-hannestuotannolle. Tuotantomenetelmiin kohdistuu kuitenkin muutospaineita kuluttajien ja yhteiskunnan taholta, ja viljelyä on tarpeen kehittää yhä kestävämmäksi. Ilmaston muuttuessa laadukkaiden vihannesten tuotanto edellyttää uudenlaista panostusta myös kasvintuhoojien hallintaan. Tässä hankkeessa testataan ja kehitetään uusia ratkaisuja ekologiseen kasvinsuojeluun ja viljely-ympäristön monimuotoisuuden lisäämiseen vihannesviljelyssä. Tarkemmat tavoitteet ovat: 1. tuottaa viljelijöiden käyttöön uusia tuholaisten tarkkailumenetelmiä ja ennustemalleja torjuntapäätösten tueksi, 2. testata uusia menetelmiä tärkeimpien tuholaisten ja tautien torjuntaan ja 3. lisätä viljely-ympäristön monimuotoisuutta ja viljelyn kestävyyttä edistämällä vihannestuotantoon soveltuvien kumppani- ja kerääjäkasvien käyttöä. Hankkeessa kehitetään tuholaisten tarkkailu- ja ennustemenetelmiä ja tarkkailutiedon välittämistä. Tila- ja kenttäkokeissa selvitetään kerääjä- ja kumppanikasvien hyötyjä ja riskejä sekä kasvitautien hallintakeinoja. Tutkittua tietoa ja kokemuksia välitetään viljelijöille mm. teemapäivien, pellonpiennarpäivien, videoiden ja ammatillisten julkaisujen kautta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Luonnonvarakeskus, ProAgria Länsi-Suomi ry ja ProAgria Etelä-Suomi ry. Toiminta-alueena ovat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Etelä-Savo. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020−31.12.2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

128052

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

04.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt