Hanke
Kehittämishanke - 10881

Kestävät kylät

AISAPARI ry

01.01.2016 - 10.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kestävät kylät -hankkeessa välitetään tietoa maaseudun asukkaille, maanomistajille, matkailuyrittäjille ja päättäjille. Saadun tiedon avulla he voivat parantaa luonto- ja ympäristöosaamistaan. Luontoalueita hyödynnetään mm. matkailuun, metsätalouteen, keräilyyn, metsästykseen ja virkistäytymiseen. Nämä voivat olla ristiriidassa keskenään. Toimijoiden paremmalla osaamisella parannetaan vuorovaikutusta kun toimintoja sovitetaan yhteen. Lisäksi hankkeessa välitetään tietoa alueen asukkaille siitä, miten he voivat omalla toiminnallaan suojella luontoympäristöä ja parantaa luonnon ja maiseman tilaa. Tietoa välitetään uutiskirjein ja tietoiskuin eri medioissa, sekä toiminnallisilla työpajoilla ja demonstraatioilla, joilla havainnollisestaan tutkimustiedon sovelluksia paikallisisssa olosuhteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10881

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

10.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt