Hanke
Kehittämishanke - 29532

Kiehtova maisema / Intriguing landscape: Rautalammin – Konneveden luontomatkailun kehittämishanke

Rautalammin kunta

01.06.2016 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kiehtova maisema -hanke pyrkii saamaan Rautalammin ja Konneveden kuntien yhtenäiselle matkailualueelle vetovoimaisia kestävän kehityksen mukaisia ympärivuotisia matkailutuotteita, jotka ovat myytävinä kotimaisilla, kansainvälisillä markkinoilla sekä uuden kehitettävän e-kansallispuiston kautta. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeen kanssa, käyttää sen yhteistyöverkostoa ja vie havainnot yrityskentälle. Hanke järjestää koulutuksia ja työpajoja yrittäjien tarpeista lähtien, levittää tietoa matkailutrendeistä ja muuta tietoa maailmalta paikallisesti. Keskitytään toimijoiden väliseen tiedonkulun parantamiseen, yhteistyöverkostojen vahvistamiseen, uusien matkailu-, markkinointi- ja tapahtumainnovaatioiden tukemiseen alueen yhtenäistä ilmettä rakentaen. Hyviä käytänteitä kerätään eri matkojen kautta muilta alueilta ja muista maista ja malleja jalkautetaan omalle alueelle. Hanke tähtää alueen matkailun ympärivuotisuuteen ja kestävyyteen, investointivetovoimaisuuden ja yrittäjyyden lisäämiseen. Hanke vastaa toimillaan Manner-Suomen maaseutuohjelmaan seuraavasti: osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät; ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat; luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat; maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet. Hankkeen yhteys Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmaan vuosille 2014-2020 on painopisteet 5: Monipuolinen maaseutuyrittäjyys ja 6: Maaseudun kestävä aluerakenne. Hankkeen yhteys Keski-Suomen alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014-2020 on painopisteet 1: Uudistuva yrittäjyys, 2: Monimuotoinen maaseutuasuminen ja 3: Metsistä on moneksi. Hanke toimii myös Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun Master Plan -suunnitelman 2015-2025 mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29532

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt