Hanke
Investointihanke - 272921

Kiekeröstä vielä kerran

Lankojärvi-Matinlompolon kyläyhdistys ry

- 14.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lankojärvi-Matinlompolo kyläyhdistyksen tarkoituksena on hankkeella saattaa kylän yhteisen toiminta- ja virkistysalueen kehittäminen loppuun. Hanke sisältää WC rakennuksen ikkunat, räystäslaudat, varaston maalit ja hyllyt sekä valaisimen takapihalle. Kylätalo saa räystäslaudat, terassi valot ja kevytkatteen, kuten tanssilavakin. Kylätalon ja wc rakennuksen väli katetaan.Paikoitusalueen järven puoleinen penger maisemoidaan ja ranta siistitään. Paikoitusalueen järven puoleiseen reunaan rakennetaan elementeistä 50 cm korkea aita. Laiturille ja uimarannalle rakennetaan paikoitusalueelta lyhyt portaikkon estämään penkereen valumista. Laituri valaistaan. Hiihtoreitti ja kylätalon piha-alue saa opasteet. Kylätalon toiminta-alueelle hankitaan tapahtumien ajaksi koottava aita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272921

Loppumispäivämäärä

14.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt