Hanke
Kehittämishanke - 83488

Kiertotaloutta energiapuusta

Sallan kunta

01.01.2019 - 08.04.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa toimintamalli maiseman ja talousmetsien hoidosta syntyvän energiapuun ja hakkuutähteen hyödyntämiseksi tukemaan kylien maisemanhoidollisten toimenpiteiden tavoitteellisuutta. Pitkällä aikavälillä tavoite on lisätä kylien viihtyvyyttä ja elinvoimaa maisemanhoidollisilla toimenpiteillä, luoda työpaikkoja energiapuukorjuulla ja toisaalta tukea alueen bioenergiatuotantoa. Hankkeen aikana myös tutkitaan maisemanhoidosta syntyvän energiapuun mahdollisuuksia paikallisessa energiantuotannossa. Toimintamallia testataan myös kahdessa kylässä. Hankkeelle palkataan 2 henkilöä kesän/syksyn ajaksi raivaamaan avainkohteilla. Hankkeelle pyritään löytämään myös alan opiskelija harjoitteluun tutkimaan ja luomaan toimintamallia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

83488

Aloituspäivämäärä

01.01.2019

Loppumispäivämäärä

08.04.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt