Hanke
Kehittämishanke - 109581

Kiiminkijoen taukopaikat ja opasteet kuntoon

Kiiminkijoki ry

28.11.2019 - 01.06.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen investointiosiossa kunnostetaan Kiiminkijoen virkistyspaikat kuntoon -hankkeessa kartoitettuja taukopaikkoja, laitetaan niihin joelle näkyvät rantautumismerkit sekä pystytetään tienvarsiopasteita Kiiminkijoen kalatalousalueen ja Ylikiimingin kalastuskunnan virkistyskalastuskohteisiin. - Kunnostettavia taukopaikkoja on 4 kpl: Puolangan Kivarinjärvi, Utajärven Määtänvirta ja Nivankoski, Ylikiimingin Merilän Alakoski. - Keskeisiin pääuoman taukopaikkoihin laitetaan rantautumismerkit (n. 14 kpl) ja Ylikiimingin Juopulinkosken kalastuskohteeseen uusi ilmoitustaulu - Kalastuskohteiden tienvarsiopasteet uusitaan 8 kohteeseen: Kalliuskoski, Inninkoski, Merilän Alakoski, Jokikokonkoski, Juopulinkoski, Sämppikoski, Tervalampi ja Vaaralampi. Kehittämisosiossa parannetaan mm. uutta Kiiminkijoen sähköistä infokarttaa ja monipuolistetaan jokivarren tapahtumatuotantoa: - Kiiminkijoen opastusmateriaaleja ja digitaalista karttaa kehitetään kalastusta, vesiretkeilyä ja palvelutarjontaa painottaen. - Suunnitellaan ja toteutetaan uudenlainen kesätapahtuma Kiiminkijoelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

109581

Aloituspäivämäärä

28.11.2019

Loppumispäivämäärä

01.06.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt