Hanke
Kehittämishanke - 256836

Kimitoön 700

Kimitoöns kommun

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kimitoön fyller 700 år under jubileumsåret 2025. Med hjälp av detta koordinerings- och aktiveringsprojekt vill vi tillsammans med lokala föreningar, företag och invånare, bygga en helhet av lokala initiativ, kulturhistoriska berättelser, publika evenemang och annat lokalt engagemang som kulminerar under jubileumsåret. Århundranden av traditioner, kultur och historia återges på olika sätt i samband med jubileumsåret. Evenemang, publikationer, besök och initiativ flätas samman under projektparaplyet Kimitoön 700 år. Under försommaren 2025 ordnas jubileumsårets huvudfestival. Detta projekt har en avgörande roll i koordineringen och synliggörandet av allt som görs och visas under temat. Som projektets genomskärande röda tråd fungerar hållbar utveckling. Även om projektets uttalade kärna är att belysa och fira Kimitoöns 700 år fram tills idag, bygger vi en naturlig bro till framtiden. Hur kommer den att se ut, och vad kan vi göra för att Kimitoön ska existera i ytterligare 700+ år? Ur det perspektivet lyfts hållbar utveckling fram som centralt element i utvecklingen. Skärgårdshavets avgörande roll i historien, i dagsläget och i framtiden är det mest uppenbara exemplet att uppmärksamma. Den hållbara utvecklingen är inte enbart ekologisk, utan även social, kulturell och ekonomisk.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256836

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt