Hanke
Kehittämishanke - 168555

Kimitoöns rutter – Kemiösaaren reitit

Kimitoöns kommun

31.07.2021 - 30.03.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projektets målsättning är att utreda förutsättningarna för att skapa nya rekreationsleder och -rutter på Kimitoön. Tanken är att föra vidare sådan förslag som redan konstaterats vara intressanta och har naturliga förutsättningar att förverkligas men vars vidareplanering kräver sådana resurser att processen inte fortsätter utan tillräckliga insatser i form av tid och expertis. Sålunda är lokala föreningar och byalag viktiga samarbetsparter i projektet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

168555

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt