Hanke
Kehittämishanke - 16308

Kimpparenki – maatilojen yhteinen työntekijä

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.01.2016 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun rakennekehityksen myötä maatilojen koko on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Kasvaneen tilakoon myötä myös tilojen työmäärä on noussut ja on monella tilalla jo liian suuri yrittäjäperheen yksin hoidettavaksi. Liian suuri työmäärä on johtanut maatiloilla jaksamisongelmiin, tuotannon tehokkuuden laskuun sekä heikentyneeseen maksuvalmiustilanteeseen. Tämän hetkinen taloustilanne ei kuitenkaan mahdollista kaikilla apua tarvitsevilla tiloilla kokoaikaisen työntekijän palkkaamista. Tiloilla ei välttämättä ole tarvetta kokoaikaiselle työntekijälle, vaan lisätyövoiman tarve saattaa olla myös sesonkiluonteista. Sitoutuneen työvoiman saanti osa-aikaiseen työsuhteeseen saattaa olla kuitenkin vaikeata. Tällaisille tiloille apua lisätyövoiman saamiseen toisi vaihtoehto, jossa useampi tila palkkaa yhteisen työntekijän. Varsinkin eri tuotantosuuntia edustavat tilat, joilla sesonkihuiput osuvat eri aikoihin, pystyisivät tarjoamaan työntekijälle töitä tasaisemmin ympäri vuoden. Suomen hallitus kaavailee merkittäviä muutoksia ja leikkauksia lomitus- ja sijaisapujärjestelmiin. Suunnitellut muutokset vaikuttavat varsinkin pienempiin kotieläintiloihin sekä kasvinviljelytiloihin. Tilat ovat tulevaisuudessa yhä enemmän itse palkattavan lisätyövoiman varassa. Maatilojen yhteinen työntekijä-tiedotushankkeen avulla tiloille pyritään tuomaan tietoa useamman tilan yhteisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä käytännön toimista kuten rekrytoinnista, perehdyttämisestä sekä työnantajana toimimisesta. Hankkeen tiedotuksen avulla tilojen asenne yhteistyön tekemiselle työntekijän palkkaamisessa muuttuu myönteisemmäksi ja tilojen verkostoituminen lisääntyy. Hankkeessa välitetyn tiedon myötä maatalousyrittäjät hallitsevat paremmin työnantajana toimimisen velvollisuudet ja osaaminen henkilöstöhallinnon hoitamisessa lisääntyy. Hankkeen tiedonvälityksen myötä tilat löytävät yhteistyökumppaneita ja tiloilla olevat resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16308

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt