Hanke
- 28800

Kimpsu-teemahanke

JyväsRiihi ry

28.09.2015 - 04.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

JyväsRiihen KIMPSU-teemahanke edistää maaseutualueen yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen käyttöä. Alahankkeissa voidaan kunnostaa yhteisiä liikunta-, virkistys- tai kokoontumistiloja tai hankkia yhteiseen käyttöön harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita. Alahankkeilla tuetaan pienten yhteisöjen toiminnan kehittämistä, monipuolistamista, yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta ja parannetaan elinoloja alueella. Erityisenä tavoitteena on lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet. Koordinointihankkeessa tukea siirretään kyläyhdistyksille ja vastaaville kylätasolla toimiville yhteisöille edellä mainittuja tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla. Koordinointiosassa JyväsRiihi testaa uudenlaista ennakkoarviointimenettelyä sekä hankkeen tulosten esittelytapaa. Hankkeella edistetään Yritteliäät kylät strategian painopisteen Ympäristö ja asuinviihtyvyys sekä Aktiiviset nuoret & Lähitaloudesta voimaa -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28800

Aloituspäivämäärä

28.09.2015

Loppumispäivämäärä

04.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Alatoimenpide

7.0 Koordinointiosa 7 toimenpide

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointiosa 7 toimenpide

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt