Hanke
Kehittämishanke - 14427

Kiveen hakattu

Haapamäen Elokuvakerho ry

18.09.2015 - 03.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke: "Kiveen hakattu" Haapamäen Elokuvakerhon yleishyödyllisen hankeen tarkoituksena on tutkia, dokumentoida ja taltioida kadonnutta ja katoamassa olevaa, kivirakentamiskulttuuria sekä sen saavutuksia ja perinnettä. Dokumentoinnin polttopisteessä ovat; - aikansa ammattiosaajat, ihmiset työn tekijöinä (kivirakentajien ammattikunta) - työtavat, ja työvälineet - säilyneet rakennelmat, rakenteet (esim. ratalinjan sillat) Maantieteellisesti tarkastelu koskee Keuruun Haapamäkeä lähiympäristöineen, sekä Jyväskylä - Pori ratalinjaa. Tarkasteltava aikajakso: 1870 luvulta -1950 luvulle. Kerätystä, analysoidusta ja tuotetusta materiaalista; mitä ovat: - korkealaatuiset valokuvat / kuvanauhoitteet - kuvanauhoitetut henkilöhaastattelut (ammattitason kuva ja ääni) - materiaalit eri arkistolähteistä - tuotettavat 3D-animaatiot kivirakentamisen periaatteista (esim. jonkin kivisillan rakenne, kuinka tehty ym.) tuotetaan kirjallinen ja visuaalinen dokumenttiaineisto. Niitä ovat; kirja, sekä av/tv-dokumenttisisältö myöhemmin toteutettavan kansainvälisen kulttuuri/matkailutapahtuman perus- ja lähdemateriaaliksi. Kerättyä materiaalia hyödyntävät tämän tapahtuman järjestäjien lisäksi: rakentamiskulttuurin tutkijat, eri alojen historioitsijat, rakennuskulttuurin- ja taiteen asiantuntijat ja toteuttajat. Rahoitus: Maaseuturahasto, Vesuri-ryhmä ry

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14427

Aloituspäivämäärä

18.09.2015

Loppumispäivämäärä

03.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt