Hanke
Kehittämishanke - 213121

Klimatsmarta byar i Österbotten

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.10.2022 - 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Klimatsmarta byar i Österbotten är ett projekt som kommer att se närmare på vad man på byanivå kan göra för att vara klimatsmarta. Projektet kommer att i huvudsak arbeta med vad föreningar som t.ex. byaföreningar och hembygdsföreningar kan göra eller redan har gjort för att själva bli klimatsmarta i sin verksamhet. Är Finlands mål att bli klimatneutralt ens något man tänker på ute i Svenskfinlands byar? Projektet kommer att arbeta utgående från fyra huvudområden; (1) energilösningar & byggnader, (2) föreningsverksamhet, (3) evenemang och (4) klimatgärningar som en förening eller dess medlemmar gemensamt kan utföra.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

213121

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt